Wereldwijd is de scheepvaartsector een van de grootste verbruikers van fossiele brandstoffen en uitstoters van koolstof en andere ongewenste emissies. Oceaan- en rivierschepen worden vaak aangetroffen in havens, nabij de kust of op rivieren, dicht bij stedelijke gebieden waar hun uitstoot schade kan aanrichten. Dit geldt met name voor steden waar veel vervoer via rivieren plaatsvindt, en in grote havensteden.

NPROXX werkt actief samen met partners om oplossingen voor waterstofopslag te ontwikkelen, met name gericht op maritieme toepassingen, die het mogelijk zouden maken:

  • dat grote oceaanschepen overschakelen op waterstof zodra ze in een haven of dicht bij de kust zijn of bij het afmeren
  • dat rivierschepen vrijwel volledig op waterstof varen

Deze toepassingen zijn er potentieel toe in staat om een aanzienlijke invloed te hebben op het level aan schadelijke emissies dat de maritieme sector produceert in de buurt van stedelijke en dichtbebouwde gebieden.

 

Contact

Neem contact met ons op om te kijken hoe wij u kunnen helpen bij de opslag van waterstof.

Neem contact met ons op