Privacy beleid van NPROXX B.V.

Algemeen

NPROXX B.V. (“NPROXX“) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. NPROXX hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bezoekers van de website nproxx.com achterlaten. Omwille van transparantie hebben wij in dit privacy beleid omschreven wat wij doen met deze gegevens.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Stuur dan een email aan dataprivacy@nproxx.com.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is: NPROXX B.V.

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt door NPROXX via de website betreffen uw contactgegevens zoals een naam en e-mailadres of een vraag die u stelt in het invulformulier.

Daarnaast kan er automatisch informatie worden opgeslagen van u als bezoeker van deze website zoals uw IP-adres en uw klikgedrag. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte over cookies hieronder.

Doel voor verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die u via de website verstrekt aan NPROXX, worden door ons verwerkt (i) voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten en (ii) onze aanvraagprocedure. Met de opgeslagen persoonsgegevens kunnen wij dan contact met u opnemen.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag is voor de verwerking’.

Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

Toestemming

Indien je toestemming geeft, verwerken we jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  • voor alle cookies anders dan de noodzakelijke;
  • als je onze via mail of contactformulier benadert.

Overeenkomst

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken als we daar zelf een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. We wegen alle belangen dus af. Er bestaat een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor noodzakelijke cookies.

Ontvangende partijen

Onder de verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen NPROXX Groep (NPROXX B.V., NPROXX Jülich GmbH en Enrichment Technology Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland). Deze website geldt als centraal punt, en persoonsgegevens worden doorgezonden naar de betreffende entiteit die u als zakenpartner of sollicitant wil benaderen.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel doorgegeven indien hier een noodzakelijke reden voor is en enkel en alleen aan ontvangers waarvoor de persoonsgegevens relevant zijn. Verder is de verwerking van persoonsgegevens door NPROXX Jülich GmbH of Enrichment Technology Company Limited, Zweigniederlassung Deutschland gebaseerd op een gegevensverwerkingsovereenkomst.

In het geval NPROXX van mening is dat u de website onrechtmatig gebruikt dan is dit wel een reden om uw persoonsgegevens naar een (juridische) derde ontvanger door te sturen.

Op onze website zijn op verscheidene plaatsen buttons te vinden die toegang verschaffen tot kanalen voor sociale media. Indien u gebruikmaakt van deze sociale media-buttons dan geldt het privacy statement van de betreffende sociale media en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. NPROXX heeft geen invloed op, en neemt geen verantwoording voor, het gebruik van sociale media-buttons op de NPROXX-website.

Bewaartermijn

NPROXX bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarnaast kan NPROXX wel geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op:

  • Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens in te dienen;
  • Een verzoek om bepaalde gegevens te corrigeren of verwijderen als de persoonsgegevens irrelevant of onjuist zijn in te dienen;
  • Een verzoek op beperking en bezwaar voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • Een verzoek om dataportabiliteit te doen;
  • Het intrekken van uw toestemming.

Indien u van (een van) deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dan kunt u zich richten tot: dataprivacy@nproxx.com. Voor alle verzoeken en uw rechten geldt dat NPROXX hiervoor een belangenafweging zal maken en zoveel mogelijk uw verzoek zal inwilligen. Indien u om welke reden dan ook uw toestemming wil intrekken dan zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven.

Alle persoonsgegevens die u achterlaat op deze website worden vrijwillig verstrekt. Het spreekt echter voor zich dat wij niet in staat zijn om contact op te nemen, informatie te verstrekken en een sollicitatieprocedure uit te voeren als wij niet over de juiste persoonsgegevens beschikken.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via dataprivacy@nproxx.com. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u wenst te reageren op dit privacy beleid of wanneer NPROXX naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacy beleid handelt, vragen we u via dataprivacy@nproxx.com contact met NPROXX op te nemen. Mochten wij er dan niet uitkomen dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren, worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst.

Dit zijn kleine informatiebestandjes die op uw computer worden opgeslagen.

Cookies stellen ons in staat om jouw persoonlijke instellingen te onthouden als je onze website weer bezoekt. Als je onze website bezoekt kan je aangeven wie toegang tot jouw gegevens krijgt.

Op onze website maken we gebruik van noodzakelijke cookies en cookies voor het tonen van externe inhoud.

Noodzakelijke cookies

Om jouw voorkeuren voor het gebruik van cookies te kunnen implementeren en aan te tonen via onze cookie banner hebben wij de onderstaande cookies in onze website geïntegreerd:

Leverancier Doel Cookie naam Link               
NPROXX B.V. Noodzakelijke cookie om te waarborgen welke selectie je gemaakt hebt in onze cookie-banner CookieLawInfoConsent

 

nproxx.com/legal-information/

Cookies voor externe inhoud

Op onze website zijn we verantwoordelijk voor de inhoud van cookies die door onze website zelf geplaatst wordt.

Indien je toestemming geeft voor het gebruik van externe inhoud die op onze website geïntegreerd is, worden jouw persoonsgegevens automatisch gedeeld met websites van derden. Dit gebeurt alleen als je de desbetreffende cookie geactiveerd hebt en hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Specifiek gaat het om de volgende cookies en providers.

Leverancier Doel Cookie naam Expiratie Link
Google Ireland Limited Google Analytics Tracking Cookie _ga_nl 2 jaar https://policies.google.com