Belangrijke wijzigingen in de certificeringsnormen voor voertuigen aangekondigd

Inspecting high-pressure hydrogen storage solutions

Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Milieuagentschap, een in het verleden door het Europees Parlement opgelegde norm betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof, wordt geleidelijk afgeschaft om ervoor te zorgen dat de industrie up-to-date kan blijven en de betrouwbaarheid van waterstofvoertuigen kan worden verbeterd.

Veel fabrikanten, waaronder NPROXX, staan nu voor de grote uitdaging om hun toepassingen voor de waterstofopslag voor voertuigen opnieuw te certificeren. Het besluit houdt in dat voor alle huidige H2-voertuigtechnologie alleen de oude certificeringen kunnen worden verlengd, terwijl alle andere certificeringen volgens de nieuwe, strengere methoden worden toegekend. De vroegere norm wordt vervangen door R134, een bestaand reglement van de Economische Commissie voor Europa van de VN. Terwijl (EG) 79 wordt uitgefaseerd, wordt R134 bijgewerkt om ervoor te zorgen dat fabrikanten toepassingen grondig testen en veiligheid absolute prioriteit geven.

Omdat (EG) 79 niet langer kan worden gebruikt voor certificeringen in Europa, is NPROXX alvast begonnen met het aanpassen van de betreffende drukvaten in afwachting van een nieuwe aanvraag voor certificering. “Voor deze nieuwe certificering zullen de tests veel uitgebreider zijn”, verklaart Claus Klein, Manager of Engineering Quality and Certification bij NPROXX. “Dit betekent dat de nieuwe R134-certificering moeilijker te verkrijgen zal zijn, maar de procedure zal ervoor zorgen dat onze drukvaten onder alle omstandigheden absoluut veilig kunnen worden gebruikt. Hoewel dit voor ons extra werk betekent, is het een goede zaak en een waardevol proces.”

De invoering van striktere veiligheidsnormen betekent dat de beoordeling van toepassingen volgens R134 strenger wordt en de technologie onder zwaardere voorwaarden wordt getest. Eerder heeft NPROXX de voorgeschreven tests al uitgevoerd op diverse drukvaten. Maar om aan de herziene norm te voldoen, moeten de fabrikanten de meest veeleisende tests allemaal op dezelfde toepassing uitvoeren. Bovendien zijn nu ook andere gereguleerde documenten vereist om de certificering te verkrijgen.

Hoewel dit een grote uitdaging vormt, is het opnieuw certificeren van alle toepassingen voor voertuigen op waterstof volgens (EG) 79 perfect haalbaar, dankzij de uitgebreide ervaring van NPROXX met certificering. “Wij hebben vroeger al bepaalde vaten gecertificeerd volgens R134”, zegt Klein. “Hoewel dit gebeurde onder de vorige versie van de norm, zal de bijgewerkte toepassing hetzelfde certificeringstraject volgen. Dat betekent dat we goed voorbereid zijn op de tests.”

Wilt u het certificeringsproces van NPROXX volgen of meer weten over onze innovatieve technologie voor waterstofopslag? Op onze website vindt u meer informatie over onze automotive-toepassingen of neem direct contact met ons.