Hoe op waterstof rijdende treinen het hiaat van elektrificatie kunnen vullen

In de hele Europese Unie zijn zo’n 46%* van alle trajecten nog steeds afhankelijk van diesel om lokale treinen te laten rijden, omdat de voorwaarden voor elektrificatie ofwel niet voorhanden zijn of gewoon nog niet zijn geïmplementeerd. Bij NPROXX zijn wij er sterk van overtuigd dat waterstofgas onder druk in praktisch elk geval de perfecte oplossing is om fossiele brandstof te vervangen.

“Er bestaat een enorm potentieel voor door waterstof aangedreven en accu elektrische treinen om diesel tot het verleden te laten behoren”, zegt Johannes Lorenz, NPROXX Director Marketing & Sales. “In tal van scenario’s is de installatie van hoogspanningsleidingen boven het spoor niet haalbaar vanwege de fysieke logistiek van het traject, zoals lage tunnels of gebieden met zeer dichte bebouwing. Zelfs weersomstandigheden kunnen hier een rol spelen, bijvoorbeeld in streken waar het vaak hard waait. Kosten zijn ook een factor: het kost ongeveer €1m per kilometer om kabels aan te leggen voor een treinspoor om dit te elektrificeren. Dus er zijn sterke zakelijke argumenten om diesel te vervangen door emissievrije, op waterstof aangedreven treinen. En elk spoor dat momenteel nog niet is geëlektrificeerd, is een potentieel doel voor vervanging in de toekomst door ofwel een accu elektrisch voertuig of een elektrisch voertuig dat wordt aangedreven door brandstofcellen.”

De meeste treinen worden aangekocht door exploitanten die een levensduur van 25 tot 30 jaar in gedachten hebben, en dit versterkt de drijfveer om fossiele brandstoffen uit de weg te gaan bij investeringen in nieuwe treinen. “De mensheid neemt afscheid van de verbrandingsmotor, dus het is niet logisch om te investeren in structuren met op diesel aangedreven treinen”, zegt Lorenz. “Hoe langer de levensduur van het systeem, des te dringender het is om een begin te maken met emissievrije oplossingen voor stroom.”

Niettemin is de veilige en effectieve integratie van waterstofopslag een grote uitdaging. “Wij zijn erachter gekomen dat onze partners die treinen maken onze expertise en ondersteuning nodig hebben om innovatieve oplossingen voor waterstofopslag uit te werken, die effectief kunnen worden geïntegreerd in de ruimte die beschikbaar is in de wagons van passagierstreinen”, vervolgt Lorenz. “Zodra wij het ontwerp van de ruimtes kennen die beschikbaar zijn om opslagtanks en aanvoermechanismen te installeren, en de eisen aan het volume van de trein en de actieradius, kunnen wij oplossingen ontwikkelen waarbij de ruimte optimaal wordt benut, en veilig de maximale actieradius bereiken in een mooi evenwicht met de noden van passagiers.”

Eén uniek voordeel dat NPROXX zijn klanten biedt, is een lange levensduur. “Wij kunnen een lange lijst van sterke prestaties voorleggen, die aantoont dat wij op koolstofvezel gebaseerde systemen fabriceren, die tientallen jaren lang continu kunnen worden ingezet”, zegt Lorenz. “Een NPROXX tanksysteem zal, zonder te hoeven worden vervangen, de hele levenscyclus van een trein meegaan.

Dankzij het design vergen de systemen weinig onderhoud. Het is volledig afgestemd op de specifieke onderhoudseisen van de specifieke trein en voldoet aan de operationele veiligheidseisen en beperkingen voor treinen. Onze tanksystemen bieden een langere levenscyclus, meer ruimte voor passagiers en snellere vulcycli dan andere producten op de markt.”