NPROXX waterstoftankstations – case study

Hydrogen powered buses

NPROXX werkt momenteel aan een project voor het ontwerpen, bouwen en installeren van cruciale onderdelen van een waterstoftankstation in het Rijngebied in Duitsland. Optredend als onderdeel van een consortium zal NPROXX voorzien in innovatieve waterstofopslagfaciliteiten voor het tankstation. Het waterstoftankstation, bij Meckenheim in de buurt van Keulen, is een van twee tankstations dat werd besteld door het regionale vervoersbedrijf, Regionalverkehr Köln GmbH (RVK).

RVK heeft als doel, het niveau van schadelijke emissies dat door zijn huidige dieselbussen wordt uitgestoten, inclusief CO2, NOx, fijnstof en lawaai, duidelijk te reduceren, zonder negatieve invloed op de efficiency en het operationele bedrijf. Om dit te bereiken is RVK begonnen met de aanschaf van 30 brandstofcelbussen, een stap die een duidelijke indicatie vormt voor de visie binnen de transportsector om schone, duurzame oplossingen te vinden, die geschikt zijn voor het intensieve dagelijkse gebruik in een stedelijk en regionaal milieu.

Emissievrij openbaar vervoer

“De waterstoftankstations die gebouwd worden, vormen een cruciaal element voor RVK om de weg vrij te maken voor een emissievrij lokaal vervoer in onze regio,” zegt RVK managing director Eugen Puderbach. “De twee inrichtingen die gebouwd worden, kunnen momenteel tot wel 20 milieuvriendelijke waterstofbussen elk voorzien van in totaal 500 kilo waterstof per dag.”

De NPROXX tankinstallatie die bij Meckenheim wordt gebruikt, is uiterst energie-efficiënt, met snel en efficiënt bijtanken door gebruik te maken van innovatieve waterstofopslagfaciliteiten. H2 wordt opgeslagen in stevige, lichtgewicht drukvaten van koolstofvezels, ingericht over twee aparte opslagsystemen, die meer dan een ton waterstof op een druk van 500 bar leveren.

“RVK streeft naar een aanzienlijk wagenpark aan waterstofbussen om voor het openbaar vervoer in Keulen te zorgen, en dus bestaat er een duidelijke behoefte aan infrastructuur om dit te ondersteunen” aldus NPROXX Project Manager dr. ing. Stephan Kronholz. “Deze brandstofcelbussen bieden een aantal zeer aantrekkelijke voordelen, inclusief een groot bereik, een korte tanktijd en flexibiliteit. Ze vormen een ideale oplossing voor elke transportstrategie die uitgaat van een lage of geen emissie. Maar uiteraard is de mogelijkheid om de bussen snel bij te tanken cruciaal, en dat is waar NPROXX’ innovatieve opslagtechnologie om de hoek komt kijken.”