Op weg naar de emissievrije mobiliteit van de toekomst

Copyright MWIDE NRW/R.Sondermann

Minister van Economische Zaken Andreas Pinkwart informeert zich in Jülich over de recentste ontwikkelingen in de technologie voor waterstofopslag

Jülich, 25 oktober 2019. De Minister voor Economische Zaken en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, prof. dr. Andreas Pinkwart, heeft zich bij NPROXX in Jülich een beeld gevormd over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de technologie voor waterstofopslag. In het kader van zijn rondreis door het Rijnland werd hij op 25 oktober door NPROXX bedrijfsleider Reinhard Hinterreither uitvoerig geïnformeerd over de huidige activiteiten van de technologie onderneming. NPROXX is gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van innovatieve koolstofvezel drukvaten voor de opslag van waterstof


Waterstof als sleutelelement

Minister voor Economische Zaken en Energie prof. dr. Andreas Pinkwart: „Waterstof geproduceerd uit hernieuwbare stroom is als klimaatvriendelijke, van import onafhankelijke en universele energiedrager geschikt voor alle sectoren inclusief industriële toepassingen, en ook als opslagmedium. Daardoor wordt het een sleutelelement voor het systeem van de energietransitie, dat gelijktijdig nieuwe waarde en werkgelegenheid kan creëren in het Rijnland en daarbuiten. NPROXX slaat nieuwe en innovatieve wegen in, door waterstoftanks van koolstofvezel te fabriceren en de groeiende waterstofeconomie zo opslagmogelijkheden ter beschikking te stellen.“

NPROXX reikt de zich ontwikkelende waterstofeconomie zijn onontbeerlijke kernstuk aan: de tank. De onderneming vervaardigt tanks van hoge kwaliteit voor voertuigen op waterstof zoals personenauto’s, bussen, vrachtwagens, utilitaire voertuigen, treinen en schepen. Bovendien levert NPROXX oplossingen voor stationaire opslagmogelijkheden, transportoplossingen en waterstoftankstations, die noodzakelijk zijn voor het opzetten van een H2-infrastructuur. Om de hoogkwalitatieve drukvaten van koolstofvezel te fabriceren is speciale vakkennis vereist. De tanks werken, al naargelang de toepassing, bij een bedrijfsdruk van 300, 500, 700 of tot wel 1000 bar.

„De technologie van NPROXX levert een erg belangrijke bijdrage om op basis van waterstof schone, duurzame en emissievrije transportoplossingen te vinden,“ vat Reinhard Hinterreither samen. „Daarvan profiteren onze steden, die te lijden hebben onder een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. En daarvan plukken wij allemaal de vruchten door de vermindering van CO2-uitstoot wereldwijd. De emissievrije mobiliteit van de toekomst komt op snelheid en daarbij is er geen ontsnappen aan waterstof.“