De wereld kiest meer en meer voor alternatieve energiebronnen

Regeringen over de hele wereld investeren sterk in alternatieve energietechnologie en hebben daarbij ook bijzondere aandacht voor waterstof. Waterstof en met name groene waterstof (die duurzaam wordt geproduceerd met bijv. wind- of zonne-energie) biedt een schone, duurzame energieoptie voor iedereen. NPROXX ontwikkelt de technologie die essentieel is om waterstof op een veilige en doeltreffende manier te kunnen opslaan.

Waarom alternatieve energie?

Nu de energiecrisis door de geopolitieke spanningen en schommelende brandstofkosten nog verergert, hebben landen over de hele wereld behoefte aan toegankelijke en stabiele energiebronnen. Bovendien is er ook nog de klimaatcrisis, waardoor de behoefte aan deze nieuwe energiebronnen urgent wordt. Groene waterstof heeft het potentieel om aan deze energiebehoeften te voldoen, maar om de vereiste schaalgrootte te bereiken, is het noodzakelijk dat de onderliggende technologie snel verder wordt ontwikkeld en verbeterd.

De zoektocht naar betrouwbare, stabiele en veilige energiebronnen

De recente aankondiging van de Britse regering dat ze 102 miljoen pond gaat investeren in innovaties op het gebied van kernenergie en waterstof, bevestigt de groeiende politieke aandacht voor energieonafhankelijkheid en -zekerheid. Het is slechts één voorbeeld van de enorme energie-investeringen die momenteel overal in de westerse wereld plaatsvinden. Naarmate deze plannen zich verder ontwikkelen, zal de waterstoftechnologie een sleutelrol spelen in de transitie naar een schonere en groenere toekomst.

NPROXX werkt hard om aan deze stijgende marktvraag te voldoen en breidt zowel zijn personeelsbestand als productiecapaciteit uit. “Regeringen over de hele wereld investeren in alternatieve energietechnologie en we zien een toename van de vraag naar oplossingen voor waterstofopslag”, zegt Michael Himmen, Managing Director of Sales bij NPROXX. “We vergroten onze capaciteit en breiden ons team uit om aan de vraag te kunnen voldoen en onze positie als wereldleider in waterstofopslagtechnologie te verstevigen.”

Verandering van de transportsector en andere industrieën

Een van de belangrijkste sectoren waar waterstof een belangrijke impact zal hebben, is het openbaar en privaat vervoer. Waterstofmotoren zijn niet alleen schoner, maar bieden nog tal van andere voordelen ten opzichte van traditionele benzine- en dieselmotoren, bijvoorbeeld een lagere emissie en grotere actieradius. NPROXX ontwikkelt speciale drukvaten voor gebruik in een breed scala aan rail-, zee- en wegvoertuigen.

Waterstof zal echter niet alleen in de transportsector een verschil maken. De technologie wordt ook gebruikt voor  stationaire toepassingen zoals tankstations en zo kan H2 ook gebruikt worden om elektriciteit op te wekken of gebouwen te verwarmen.

Met zijn expertise in waterstofdrukvaten voor zowel transport als stationaire toepassingen, is NPROXX goed gepositioneerd om een leidende rol te spelen in de transitie naar een waterstofeconomie. Meer informatie over het werk van NPROXX vindt u in onze webpagina over onze competenties. Of neem rechtstreeks contact met ons op.