Hoe waterstof fossiele brandstoffen zal vervangen

A person filling a hydrogen powered vehicle

Nu de wereld radicaal minder afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen en een duurzame, koolstofvrije energievoorziening tot stand wil brengen, worden regeringen zich bewust van het potentieel van waterstof om te voorzien in de energiebehoefte waar hernieuwbare energiebronnen dat niet kunnen.

Waterstof is een vervoerbare, zeer flexibele energiebron, die verschillende manieren biedt om overtollige energie uit hernieuwbare bronnen op te slaan en over te brengen. Soms kan de productie van hernieuwbare energie-installaties pieken op momenten dat de vraag laag is, bijvoorbeeld midden in de nacht of op zonnige dagen. De overtollige elektriciteit uit wind-, zonne- en waterkrachtcentrales kan worden gebruikt om via elektrolyse watermoleculen te splitsen en zo gasvormige waterstof te produceren. Dit gas kan dan veilig worden opgeslagen in hogedrukopslagtanks – zoals de tanks die door NPROXX worden geproduceerd – en worden getransporteerd naar plaatsen waar stroom nodig is.

Waarom is waterstof beter dan fossiele brandstoffen?

Waterstof die met hernieuwbare energie is geproduceerd, wordt groene waterstof genoemd. Het effect op het klimaat is zeer gering, omdat slechts een te verwaarlozen hoeveelheid broeikasgassen wordt geproduceerd. Gelet op dit overtuigende voordeel is het geen verrassing dat waterstof een sleutelrol speelt in de netto-nul-plannen van veel landen. Federale regeringen in Duitsland en andere Europese landen zijn hun energiestrategieën aan het herzien, waarbij ook het gebruik van waterstof drastisch wordt verhoogd.

De overstap van fossiele brandstoffen naar een alternatief zoals waterstof kan ook de nationale veiligheid van landen versterken, doordat het bijdraagt aan de energieonafhankelijkheid. Regeringen die in opslagcapaciteit investeren – wat algemeen als een essentieel onderdeel van de te verwachten koolstofarme energiemix van de toekomst wordt gezien – zullen zonder politieke of logistieke belemmeringen toegang hebben tot een royale energievoorziening wanneer zij die nodig hebben. Bovendien hebben waterstoftechnologieën ook het potentieel om duurzame banen en grote investeringen in nieuwe technologieën te creëren.

Waar kan waterstof worden gebruikt?

Waterstof kan worden gebruikt om de koolstofuitstoot te verminderen in tal van sectoren zoals de productie, industrie en het transport. Het biedt een doeltreffende oplossing voor de CO2-uitstoot van de industrie, met name bij de energie-intensieve staal- en chemische productie. Bepaalde processen in de chemische industrie kunnen met groene waterstof klimaatvriendelijk worden gemaakt.

Waar het gebruik van elektrische aandrijvingen niet haalbaar is, biedt waterstof ook een oplossing voor klimaatvriendelijk vervoer. Groene waterstof kan veilig naar tankstations worden getransporteerd, waar het als brandstof voor auto’s, bussen of zware voertuigen kan dienen. Waterstof is ook een krachtige oplossing om lokale en regionale dieseltreinen te vervangen.

Is waterstof veilig?

Een van de grootste problemen met waterstof is dat het gevaarlijk kan zijn, als een brandbaar gas dat onder druk wordt opgeslagen. Om effectief te zijn, moet waterstof immers onder zeer hoge druk worden opgeslagen, omdat het nu eenmaal het lichtste element in het universum is. Toch is waterstof in de praktijk niet gevaarlijker dan andere brandstoffen of dan de batterijen van een elektrische auto, zolang het maar veilig wordt opgeslagen. De technologie voor waterstofopslag ontwikkelt zich snel en moet volledig worden gecertificeerd aan de hand van strenge voorschriften. Alle drukvaten van NPROXX ondergaan bijvoorbeeld uitgebreide certificeringstesten om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar zijn en herhaaldelijk kunnen worden gebruikt zonder het te begeven.

Miljoenen kilometers zijn er al afgelegd op waterstof en dat cijfer stijgt exponentieel. “Persoonlijk heb ik al meer dan 50.000 km gereden met mijn waterstofauto”, zegt Johannes Lorenz, Marketing and Sales Director bij NPROXX. “Voor mij is de algemene ervaring veel beter dan bij een benzine- of dieselauto. Hij rijdt soepeler en is zeer efficiënt. Een waterstofauto heeft een bereik van 500 km en het duurt maar vijf minuten om hem vol te tanken. Het is fantastisch.”

Om meer te weten te komen over de uitstekende eigenschappen van waterstof als brandstof van de toekomst, kunt u over de oplossingen voor waterstofopslag van NPROXX lezen of direct contact met ons opnemen.