Sterkte, betrouwbaarheid en veiligheid: hoe NPROXX CFRP drukvaten worden getest

Waterstof is een energiebron die geen emissies veroorzaakt, dus brandstof uit waterstofcellen reikt ons de mogelijkheid aan om de manier waarop we ons verplaatsen radicaal te veranderen.

Door industriële processen of de elektrolyse van water geproduceerd waterstofgas kan in de cel worden benut om energie op te wekken voor voertuigen. Water is het enige nevenproduct van dit proces, zodat de emissie van deeltjes en kooldioxide, die worden uitgestoten door conventionele verbrandingsmotoren, volledig wordt geëlimineerd.

Maar in elk scenario waarin gas onder druk wordt ingezet, bestaan er risico’s bij de opslag van deze brandstof (zoals overigens bij elke brandstof, ook bij benzine of diesel), die in de hand moeten worden gehouden.

Om deze reden ondergaan alle NPROXX koolstofvezel drukvateneen hele reeks strikte certificatietesten, voordat ze worden goedgekeurd om te mogen worden geleverd. Deze testen verzekeren dat de drukvaten betrouwbaar en keer op keer kunnen worden ingezet, zonder dat er gevaar bestaat dat de tank het onder druk begeeft. Deze testen omvatten:

 • Barstproeven– de vaten worden getest onder veel hogere drukken dan hun nominale werkdruk, om te garanderen dat ze bestand zijn tegen overbelasting
 • Duurzaamheidsproeven – bij deze testen moet de fles meerdere belastingscycli doorstaan in combinatie met opgetreden beschadigingen en extreme weersomstandigheden.
 • Brandproeven– de vaten worden getest in vuur en onder extreme hitte, om te verzekeren dat ze hun inhoud laten ontsnappen zonder explosie
 • Schokproeven – vaten moeten gesimuleerde situaties waarin voertuigen botsen doorstaan, om hun theoretische sterkte en hun weerstand tegen openbarsten te testen
 • Geschutvuur-/explosieproeven – de drukvaten worden blootgesteld aan geschutvuur en explosies om hun sterkte te testen, en om te zien in hoeverre ze bestand zijn tegen een dergelijk scenario.

In al deze testen is de belangrijkste indicator het vermogen van het drukvat systeem om de structurele ongeschondenheid te behouden of om het drukgas zonder barsten te laten ontsnappen, en dit op een zo veilig mogelijke manier.

Binnen de industrie toonaangevend kleppensysteem

Het NPROXX kleppensysteem is ontworpen om gas snel zo veilig mogelijk te laten ontsnappen als het drukvat wordt blootgesteld aan brand. Het kleppensysteem bezit opties om gas zowel automatisch als handmatig af te leiden om de druk in de tank af te bouwen en de kans op explosie of breuk te elimineren.

Bovendien beschikt NPROXX over een intern laboratorium om materialen te testen, met een veiligheidszone om innovatieve oplossingen voor waterstofopslag te ontwikkelen en te testen, en om onderzoek te doen naar het potentieel van nieuwe designs en materialen voor toepassingen van type 4 drukvaten. Dankzij dit laboratorium is NPROXX in staat om klanten het unieke voordeel te bieden van lokaal onderzoek en ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor mobiele en stationaire waterstofopslag.

Deze oplossingen gaan niet alleen op voor de tanks zelf – NPROXX heeft onlangs bijvoorbeeld een gepatenteerd montagesysteem ontworpen voor waterstoftanks op treinen, dat een zeer hoge graad van stabiliteit biedt voor tanks bovenop treinwagons. Dit systeem benut een unieke vorm van het drukvat binnenin een beschermend huis en frame.

Certificatie en audits

Alle waterstofdrukvaten van NPROXX worden onderworpen aan intensieve testen. Wij werken aan de hand van de volgende certificaties:

Onze drukvaten kunnen de volgende industriële normen vervullen:

 • ADR: Internationale voorschriften voor het transport van gevaarlijke goederen
 • DIN EN 12245: Transporteerbare gasfles
 • ISO 11119-3: Transporteerbare gasfles
 • GB/T 35544: China standaard type III fles
 • EC 79: Voertuigen op waterstof
 • UN ECE R134: Veiligheid van voertuigen op waterstofcellen