Waterstofenergie voor regionaal transport

Hydrogen powered buses

Hoewel waterstof al in stadsvervoernetwerken wordt gebruikt als brandstof, is regionaal transport een ander gebied waar waterstof een aanzienlijk potentieel heeft. Regionale bussen, trams en treinen rijden vaak over grote afstanden als ze een regio doorkruisen, en door deze afstanden kan het gebruik van een accu een erg groot obstakel vormen. Waterstofbussen zijn vaak in staat afstanden af te leggen van wel 600 kilometer, voordat ze moeten worden bijgetankt.

Waterstof als brandstof is uiterst geschikt om een grotere actieradius te bereiken , en kan dus worden gebruikt als een direct alternatief voor diesel en benzine. Het gebruik van waterstofbussen kan bijvoorbeeld de hoeveelheid vervuiling door fijne stofdeeltjes in de vorm van stikstofoxide en kooldioxide die de vloot van een regionaal transportbedrijf uitstoot, enorm terugdringen .

Naast de voor de hand liggende milieuvoordelen, zullen waterstofbussen ook lichter (en dus efficiënter) zijn. Accu’s en brandstoftanks zijn zwaar, terwijl waterstof het lichtste element in het periodiek systeem is, zodat zelfs bij zeer hoge druk het relatieve gewicht van waterstof in vergelijking met andere brandstoffen een onweerlegbaar argument vormt. Dit kan een positieve impact hebben op de infrastructuur van steden, omdat lichtere voertuigen minder belastend zijn voor delicate infrastructuren zoals bruggen in binnensteden.

Regionale treinnetwerken kunnen eveneens profiteren van waterstofenergie. Door zwaar vervuilende dieseltreinen te vervangen door op waterstof aangedreven eenheden, die afstanden kunnen afleggen van wel 600-1200 km alvorens bij te tanken. Dankzij het nieuwe tankconcept van NPROXX en van hogedrukopslagtanks kunnen regionale treinnetwerken worden opgezet om prestaties over lange afstanden te ondersteunen, waarbij treinen slechts één keer per dag moeten worden bijgetankt.

Om het gebruik van waterstof in regionaal transport op grote schaal mogelijk te maken, is een breed scala aan ondersteunende infrastructuur nodig. Waterstofopslagsystemen en efficiënte tankconcepten zijn van cruciaal belang. Dit is waar NPROXX een integrale (end-to-end) oplossing kan bieden, met onze unieke type IV drukvaten en innovatieve opslagtechnologieën.