Kan waterstof de vervuiling door scheepvaart in bebouwde gebieden oplossen?

Wereldwijd is de scheepvaartindustrie een belangrijke producent van broeikasgassen. Zolang de schepen op volle zee zijn, wordt dit amper opgemerkt, maar wanneer ze in de bewoonde wereld komen, bijv. in grote havensteden of op bevaarbare rivieren, zijn overheden en burgers steeds bezorgder over de hoeveelheid luchtvervuiling die ze veroorzaken.

Terwijl vervuilingsbronnen op het land wereldwijd succesvol worden bedwongen en beperkt, blijft de door de internationale handel geproduceerde hoeveelheid zwaveloxide, stikstofoxide en fijnstof stijgen als gevolg van de toenemende scheepvaartactiviteit.

Landinwaarts gelegen steden zoals Keulen aan de Rijn in Duitsland of Rotterdam in Nederland, de grootste haven van Europa, zijn extra gevoelig voor luchtkwaliteitsproblemen die worden veroorzaakt door de emissies op het water bij de verbranding van scheepsbrandstoffen. De Umweltbundesamt, het Duitse agentschap voor milieu, stelt zelfs dat in bepaalde Duitse steden die aan rivieren gelegen zijn, de uitstoot door de binnenscheepvaart verantwoordelijk is voor 30% van de totale lokale stikstofoxidevervuiling.

Wat als deze dieselschepen zouden kunnen worden aangepast voor aandrijving door een schonere energiebron? Hierbij kan worden gedacht aan aardgas of aan de ontwikkeling van brandstof met een laag zwavelgehalte. Op die manier zou de uitstoot van schadelijk stoffen met meer dan 80% kunnen worden verminderd.

Een andere, zeer haalbare oplossing bieden brandstofcellen, waarmee de schadelijke emissies van schepen dicht bij bebouwde gebieden praktisch helemaal kunnen verdwijnen. Voor kleinere rivierschepen en aken volstaat de nieuwe generatie van waterstofsystemen, die een snelle ontwikkeling kennen. In tankstations kunnen waterstoftanks snel vervangen of opnieuw gevuld worden, net als bij de huidige brandstoffen. Zeeschepen kunnen worden aangepast voor waterstof als deel van een gemengde brandstofoplossing, waarbij in de buurt van land, in havens en tijdens het dokken op waterstof wordt overgeschakeld. In het dok kunnen schepen ook worden aangesloten op brandstofcellen van energiesystemen aan land. En als de waterstof bovendien afkomstig is van een hernieuwbare bron, wordt het doel van een duurzame en emissievrije brandstof echt haalbaar.

De mogelijkheid van waterstof als brandstof vereist een veilige opslag onder hoge druk in zeer betrouwbare drukvaten. Ingenieurs bij NPROXX produceren al vier decennia kwalitatief hoogwaardige CFRP-producten – tegenwoordig staan onze oplossingen centraal in de snel evoluerende transportwereld. Wij zijn wereldleider in het ontwerpen en implementeren van stationaire en mobiele toepassingen om waterstof te tanken en aan boord op te slaan. Wilt u meer weten?Neem contact met ons op.

 Voordelen van het gebruik van waterstofenergie in de scheepvaart

  • Geen schadelijke emissies
  • Verbetering van de luchtkwaliteit in steden en bebouwde gebieden
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen
  • Gemakkelijke tankprocessen met een modulaire infrastructuur
  • Kostenefficiënt in vergelijking met andere brandstofoplossingen met een lage uitstoot