Waarom een loopbaan in waterstof zich zou kunnen lonen

HR manager

Als je nu nog niet van de waterstofeconomie hebt gehoord – dan zal dat niet lang meer duren! Nu de mensheid naarstig op zoek is om vuile fossiele brandstoffen te vervangen door betrouwbare bronnen met lage of geen emissie, en die tevens in staat zijn om te blijven voldoen aan onze alsmaar groeiende vraag naar energie, komt waterstof aan het licht als een voor de hand liggende keuze om te voorzien in deze behoeften.

“Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie zijn in staat om te voorzien in onze vraag naar elektrische energie, maar we hebben nood aan evenredige oplossingen voor mobiliteit om een alternatief te vinden voor benzine, diesel en andere fossiele brandstoffen die over de hele wereld worden verbruikt door voertuigen”, legt Rainer vor dem Esche, Managing Director NPROXX, uit.

“Bij NPROXX stellen wij ons een toekomst voor, waarin onze steden en autowegen worden benut door voertuigen van welke afmeting dan ook, die rijden op waterstof en alleen water uitstoten. Wij geloven dat dit de enige haalbare oplossing is om transport volledig schoon te krijgen. Wij zien de toekomst ook zo evolueren, dat stroom voor huishoudens kan worden geleverd met behulp van zonnepanelen, een elektrolyse machine en een waterstof brandstofcel, die zorgen voor verwarmde en verlichte woningen die helemaal geen CO2 uitstoten.”

“Wat deze visie zo spannend maakt, is dat de kerntechnologie beproefd en realiseerbaar is, en dat er een hoop technische uitdagingen en kansen voor innovatie voor ons liggen, die nog wachten op een oplossing. Om dit te bereiken moeten we onze energie-infrastructuur volledig opnieuw doordenken en op poten zetten. Het is een enorme technologische uitdaging, maar wel een die schitterende vruchten zal afwerpen voor de mensen die vorm geven aan de toekomst.”

Spannende uitdagingen voor ingenieurs, wetenschappers en technici
“Voor een ingenieur, wetenschapper, technicus of welke bekwame arbeider in de energie-industrie dan ook die belangstelling heeft om bij te dragen aan het realiseren van een echt duurzame, evenwichtige en schone energievoorziening, is waterstof echt een schitterende sector om nu in te belanden. Er zijn een aantal ongelooflijke kansen om deel uit te gaan maken van wat een revolutie zal zijn op het gebied van energie – de waterstofeconomie.”

NPROXX is een wereldleider in de veilige opslag en het transport van waterstof voor inzet als brandstof. Indien u een getalenteerde wetenschapper, ingenieur, technicus of ontwerper bent en meer aan de weet wilt komen over wat het inhoudt om te werken in de waterstofeconomie, neem dan contact op met careers@nproxx.com met een kopie van uw CV.