NPROXX helpt het Delfin-project realiseren met betaalbare waterstofbrandstofcellen

Delfin – een onderzoeksproject van 7,5 miljoen euro dat onlangs werd afgerond – ging na hoe energieopslag voor waterstofvoertuigen betaalbaarder kon worden gemaakt. Als belangrijke deelnemer aan het project werkte NPROXX samen met enkele van ’s werelds toonaangevende automotivebedrijven om de benodigde waterstofopslagtechnologie voor schoon en duurzaam transport voor iedereen toegankelijk te maken.

Door zich te focussen op de verlaging van de kosten van brandstofceltechnologie wilde het Delfin-project enkele van de uitdagingen van echt emissievrij transport op onze wegen aanpakken. Algemeen worden de kosten als een belangrijke drempel gezien voor een wereldwijde invoering van goederen- en personenvervoer op waterstof. Met zijn expertise in de productie van oplossingen voor waterstofopslag speelde NPROXX een sleutelrol in dit project door bij te dragen aan het onderzoek en bestaande drukvaten te verbeteren.

“Dit project bood NPROXX de kans om te laten zien waar wij goed in zijn”, zegt Alex Wolter, Simulation Engineer bij NPROXX. “Bijna elk team was in een bepaalde fase bij dit project betrokken, dus het was een perfecte gelegenheid om onze expertise in productielijnen te demonstreren. Van het R&D-stadiumen het ontwerp tot en met de productie en testing hebben wij goed samengewerkt, zowel intern als met partners, om ons meest gewichtsefficiënte vat tot nu toe te vervaardigen.”

“Het optimaliseren van onze producten was een boeiend proces om mee te maken”, verklaart Jannes Timke, Manufacturing and Process Engineer bij NPROXX. ”Wij weten dat onze waterstofopslagtechnologie al tot de beste ter wereld behoort, maar het was bijzonder lonend om tijd en middelen te investeren voor verdere verbeteringen en zo stappen vooruit te zetten.”

De NPROXX-technologie bestuderen en verbeteren

De berekening van de kosten van een standaard drukvat van NPROXX stond centraal in dit onderzoek. “Voordat wij onze technologie optimaliseerden, moesten wij de mogelijkheden voor prijsverlagingen identificeren”, licht Timke toe. “Wij ontdekten dat een vermindering van het koolstofvezelgehalte van elk vat cruciaal was om de productiekosten te drukken. Door met nieuwe materialen te experimenteren, hebben wij vooral nagegaan hoe wij het maximum kunnen halen uit elke centimeter koolstofvezel. En dat leverde ongelooflijk doeltreffende resultaten op.”

Ook efficiënte R&D-processen waren belangrijk. “Wij gebruikten praktische onderzoeksmethoden om ervoor te zorgen dat wij alle mogelijkheden op de meest vindingrijke manier konden bestuderen”, vervolgt Timke. “In de ontwikkelingsfase produceerden wij bijvoorbeeld een vat op schaal, voordat wij de langere versie op ware grootte maakten. Dit prototypingproces toonde aan dat onze ideeën werkten, zonder dat mogelijk overtollige materialen werden verspild.”

Kennis uitbreiden door samenwerking

Het project bracht verschillende vooraanstaande spelers uit de automobielindustrie – onder meer Ford, BMW en Mercedes-Benz – samen met deskundige leveranciers en engineeringspecialisten, om van elkaars expertise kunnen leren. “Het contact met deze partners was enorm nuttig, omdat wij onze kennis van de productie in de automotive-industrie hebben kunnen uitbreiden”, legt Wolter uit. “Sommige van deze enorme, wereldberoemde bedrijven hebben meer dan een eeuw productie-ervaring. Ze hadden een heel bijzondere aanpak, dus leerden wij snel hoe ze te werk gaan, om het project vlot te laten verlopen.”

Eén punt waarop het NPROXX-team zich moest aanpassen was in de testfase van het project. “Wij werkten nauw samen met de partners om hun te leveren wat ze nodig hadden voor het testen van onze vaten”, aldus Timke. “Aangezien het project op onderzoek gericht was, waren er geen aangemelde instanties om de tests uit te voeren. Na interne proeven gingen de vaten naar onze partners, die elk product dat wij vervaardigden, controleerden om te zien of onze optimalisaties bestand waren tegen de benodigde druk. Deze tests, zowel theoretische als fysieke, waren uitgebreid en uitdagend. Toch was het dit niveau van onderzoek dat ons uiteindelijk in staat stelde de vaten te perfectioneren.”

De automobielindustrie vooruit helpen

De prestaties van NPROXX voor dit project hebben aangetoond hoe waterstofbrandstofcellen betaalbaarder kunnen worden. In de toekomst kan de geoptimaliseerde technologie die NPROXX heeft ontwikkeld, worden toegepast op alle soorten brandstofcellen voor waterstof en zelfs CNG-drukvaten, afhankelijk van de vereiste hoeveelheid waterstof. “Wij verheugen ons om opnieuw met een aantal van deze partners en deelnemers samen te werken”, besluit Wolter. “Dit project markeert de eerste grote mijlpaal in het streven van NPROXX om vervoer op waterstof voor iedereen toegankelijk te maken. Op basis hiervan zullen wij blijven innoveren en deze technologie aanpassen en optimaliseren, om te helpen bij de uitrol van voertuigen op schone energie als standaard.”

“Het Delfin-project is een grote stap in de richting van voldoende krachtige brandstofcelvoertuigen voor een betaalbare prijs”, bevestigt Steffen Bilger, voormalig Duits parlementair staatssecretaris voor het federale ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur. “Om ervoor te zorgen dat deze voertuigen in heel Europa commercieel kunnen worden ingevoerd, moeten we prioriteit geven aan de ontwikkeling van technologie met waterstof. Dat is precies wat dit project gedaan heeft en daardoor zijn we dichter dan ooit bij een succesvolle overschakeling naar alternatieve brandstoffen op grote schaal.”

Lees meer over de andere gespecialiseerde waterstofopslagtechnologie van NPROXX of neem direct contact op met ons om het potentieel van onze productie-expertise te ontdekken.